czwartek, 10 grudnia 2015

Szkolenia bhp - wypadki przy pracy, zagrożenia w pracy, przepisy bhp


Każdy zawód zawiera w sobie w większym lub mniejszym stopniu pewnego rodzaju ryzyko zawodowe. Najczęściej wiąże się ono z utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała lub innymi przykrymi dla pracownika skutkami. W naszym dzisiejszym wpisie przedstawiamy te najbardziej popularne i niebezpieczne zagrożenia, o których mówią przepisy bhp. Tu należy wiedzieć, w jaki sposób w pracy się zachowywać, a czego nie robić. Od tego przecież może zależeć nasze zdrowie lub nawet życie. Zapraszamy do lektury.

Przykłady niebezpiecznych zdarzeń – ze szkoleń bhp

Istnieje wiele zdarzeń, które mogą się okazać mało/śednio/bardzo niebezpieczne dla pracownika. Oczywiście wiele zależy od tego, jakiego rodzaju pracę wykonujemy, niemniej jednak każdy w pewnym stopniu odpowiedzialny jest za własne zdrowie i bezpieczeństwo – bez względu na to, czy jest to praca stolarza, magazyniera, operatora wózków jezdniowych, mechanika samochodowego czy jakiekolwiek inne stanowisko.

Zacznijmy od części przecinających, często spotykanych w zawodzie stolarza. Wiadomo, że urządzenie przecinające jest ostre i może powodować uszkodzenie ciała, ucięcie lub przecięcie. Najbardziej narażone są na takie wypadki górne kończyny, palce, dłonie. Aby zabezpieczyć się przed podobnym zjawiskiem, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik zobowiązany jest przejść kurs bhp http://szkoleniabhp.edu.pl. Pracownik magazynu, hali, operator urządzeń transportu bliskiego narażony jest na przygniecenie przez maszynę bądź ładunek, który spada z wysokości. W takich miejscach trzeba więc szczególnie uważać na głowę i ramiona, choć oczywiście inne części ciała również są narażone na szwank.

Resztę poważnych wypadków prezentuje poniższa tabela:

BHP zagrożenia na stanowisku pracy

Stanowisko
Źródło zagrożenia
Potencjalne skutki
Pracownik produkcji
Poruszające się części (dźwignie, koła zębate itp.)


Zbliżenie się do części ruchomych na stałe zamocowanych

Podnoszenie
Przygniecenie, uderzenie, przecięcie, pochwycenie, otarcie, przetarcie.

Przygniecenie, uderzenieDyskomfort, zmęczenie, dolegliwość układu ruchu
Mechanik samochodowy
Masa, stateczność pojazdu

Wyrzucane materiały o wysokiej lub niskiej temperaturze

Spaliny, dymy
Zgniecenie, przygniecenie

Oparzenie

Trudności w oddychaniu, podrażnienie, zatrucie
Elektryk
Części przewodzące napięcie
Porażenie łukiem elektrycznym, zapalenie, przebicie (ukłucie), oparzenie
Pracownik budowy
Urządzenia drgające


Hałas procesów wytwarzania
Uszkodzenie kości stawów, choroby naczyniowe

Zmęczenie, głuchota, utrata świadomości, stres
Operator przekładni
Obsługiwanie urządzeń sterowniczych
Wszelkie problemy i skutki chorobowe, stres
Górnik
Siły ciężkości (drgania powodujące zawały)
Złamania, zgniecenia, obsunięcia, uduszenie się, przysypanie

Jak widać z powyższej tabelki zagrożenia w pracy występują w naprawdę wielu zawodach – a to i tak jest na razie niewielki wycinek. Osoby chcące lub potrzebujące wykonywać pracę na stanowisku elektryka powinny przejść najpierw szkolenie SEP http://www.centrumszkolen.net/sep/

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Podstawowe parametry wózków widłowych – wielkości znamionowe wózków jezdniowychWózki widłowe, jak każde inne urządzenie techniczne, mają określone parametry i wyróżniają się określonymi zasadami sterowania. Wielkości znamionowe, bo o nich tu mowa, musi znać każdy operator wózków jezdniowych podnośnikowych. Najlepiej zapisać się jest na kurs na wózki widłowe – http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/, aby w profesjonalnych warunkach szkoleniowych poznać zasady działania tych urządzeń transportu bliskiego.

Wśród najważniejszych wielkości znamionowych wyróżnia się trzy:

  • nośność
  • udźwig
  • siła uciągu

Teraz zajmiemy się omówieniem każdego z podpunktów.

Nośność wózka jezdniowego naładownego i unoszącego

Wielkość ta ma zastosowanie w przypadku wózków naładownych i unoszących. Oznacza zaś maksymalną masę ładunku, który można urządzeniem przewieść.

Udźwig wózków podnośnikowych

Udźwig to wielkość używana w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych. Oznacza ona maksymalną masę ładunku, którą na wózek można załadować bez ryzyka utraty stateczności. Pojęcie udźwigu dzieli się dodatkowo na: udźwig nominalny oraz udźwig zredukowany. Ten pierwszy to największa dopuszczalna masa ładunku wyrażona w kilogramach lub tonach, jaką wózek może podnieść na wysokość do 3300 mm z zachowaniem odpowiedniej odległości środka ciężkości od czoła wideł, w normalnych warunkach pracy określonych pracy określonych przez producenta osprzętu.

Udźwig zredukowany natomiast jest to maksymalne obciążenie, jakie może unieść wózek zależnie od kilku bardzo ważnych czynników: wysokości podnoszenia, środka ciężkości i osprzętu.

Siła uciągu wózków widłowych

Ostatnim niezwykle ważnym parametrem wózków widłowych jest siła uciągu i występuje ona w wózkach ciągnikowych. Określa maksymalną masę ładunku, jaką można przy pomocy urządzenia ciągnąć.

Za pilnowanie przestrzegania wielkości znamionowych utb odpowiedzialni są operatorzy i inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego: http://wozki-jezdniowe-centrum-szkolen.blogspot.com/2015/12/rola-i-zadania-inspektora-udt.html


Jeszcze jedna uwaga odnośnie wielkości znamionowych wózków naładownych, unoszących, podnośnikowych i ciągnikowych – podane na konkretnym modelu parametry są wielkościami zatwierdzonymi przez producenta i nie należy z nimi eksperymentować, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia transportu bliskiego oraz spowodowaniem obrażeń u operatora.