piątek, 8 stycznia 2016

Przyczyny wypadków przy pracy – co na ten temat mówią kursy bhp?

Wypadki w pracy na całym świecie zdarzają się często – jednak dzięki budowaniu coraz większej świadomości pracowników we względzie przepisów bhp można stwierdzić, że nieszczęść spowodowanych przez złe obsługiwanie maszyn, palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym i inne nieodpowiednie zachowanie coraz częściej da się unikać. Wg piramidy zdarzeń wypadkowych Heinricha istnieje kilka rodzajów wypadków przy pracy, gdzie 1 oznacza błędy i odchylenia, a 7 – wypadki śmiertelne. Poniżej prezentujemy piramidę w całości. Zapraszamy do przeczytania całego artykułu, w którym omówimy przyczyny wypadków przy pracy według wiedzy, którą czerpiemy z doświadczenia w prowadzeniu kursów bhp.Piramida wypadków – przepisy bhp


Jak więc już wspomnieliśmy
1- błędy i odchylenia, następnie:

2- niebezpieczne sytuacje,
3- zdarzenia prawie wypadkowe – anomalie i incydenty,
4- wypadki powodujące tylko straty materialne,
5- wypadki powodujące jedynie lekkie obrażenia ciała u poszkodowanych,
6- wypadki powodujące ciężkie obrażenia ciała u poszkodowanych,
7- wypadki śmiertelne.

Ta piramida jest bardzo skutecznym i solidnym opracowaniem teorii wypadków, z powodzeniem stosowana jest do opisywania powagi zdarzenia. Szkolenie bhp, które przeprowadza firma Centrum Szkoleń dzieli przyczyny wypadków na trzy kategorie: techniczne, organizacyjne, ludzkie.

Przyczyny techniczne
Przyczyny organizacyjne
Przyczyny ludzkie
 • Niewłaściwe urządzenia zabezpieczające i środki ochrony zbiorowej lub ich brak,
 • niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
 • wady konstrukcyjne i nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego,
 • niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego,
 • ukryte wady czynnika materialnego

 • Tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasady bezpiecznej pracy,
 • brak nadzoru i właściwej koordynacji prac zbiorowych,
 • brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, szkolenia dla pracodawców, jak tu: http://szkoleniabhp.edu.pl/dla-pracodawcow.html
 • brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy,
 • brak lub niewłaściwe instrukcje obsługi urządzeń,
 • dopuszczanie do pracy osób nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych,
 • dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwskazaniami lekarskimi do wykonywania określonych czynności,
 • niewłaściwa organizacja stanowisk pracy,
 • niewłaściwa lub nadmierna eksploatacja czynnika materialnego oraz niewłaściwe naprawy i remonty
 • Nieprawidłowe zachowanie się pracownika (lekceważenie zagrożeń i poleceń służbowych, niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, pośpiech),


 • niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika (wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożeń, np. niewyłączenie maszyny lub zasilania elektrycznego, wejście lub wjechanie w obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa),
 • niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz urządzeń zabezpieczających (upadek z wysokości),