poniedziałek, 7 grudnia 2015

Podstawowe parametry wózków widłowych – wielkości znamionowe wózków jezdniowychWózki widłowe, jak każde inne urządzenie techniczne, mają określone parametry i wyróżniają się określonymi zasadami sterowania. Wielkości znamionowe, bo o nich tu mowa, musi znać każdy operator wózków jezdniowych podnośnikowych. Najlepiej zapisać się jest na kurs na wózki widłowe – http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/, aby w profesjonalnych warunkach szkoleniowych poznać zasady działania tych urządzeń transportu bliskiego.

Wśród najważniejszych wielkości znamionowych wyróżnia się trzy:

  • nośność
  • udźwig
  • siła uciągu

Teraz zajmiemy się omówieniem każdego z podpunktów.

Nośność wózka jezdniowego naładownego i unoszącego

Wielkość ta ma zastosowanie w przypadku wózków naładownych i unoszących. Oznacza zaś maksymalną masę ładunku, który można urządzeniem przewieść.

Udźwig wózków podnośnikowych

Udźwig to wielkość używana w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych. Oznacza ona maksymalną masę ładunku, którą na wózek można załadować bez ryzyka utraty stateczności. Pojęcie udźwigu dzieli się dodatkowo na: udźwig nominalny oraz udźwig zredukowany. Ten pierwszy to największa dopuszczalna masa ładunku wyrażona w kilogramach lub tonach, jaką wózek może podnieść na wysokość do 3300 mm z zachowaniem odpowiedniej odległości środka ciężkości od czoła wideł, w normalnych warunkach pracy określonych pracy określonych przez producenta osprzętu.

Udźwig zredukowany natomiast jest to maksymalne obciążenie, jakie może unieść wózek zależnie od kilku bardzo ważnych czynników: wysokości podnoszenia, środka ciężkości i osprzętu.

Siła uciągu wózków widłowych

Ostatnim niezwykle ważnym parametrem wózków widłowych jest siła uciągu i występuje ona w wózkach ciągnikowych. Określa maksymalną masę ładunku, jaką można przy pomocy urządzenia ciągnąć.

Za pilnowanie przestrzegania wielkości znamionowych utb odpowiedzialni są operatorzy i inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego: http://wozki-jezdniowe-centrum-szkolen.blogspot.com/2015/12/rola-i-zadania-inspektora-udt.html


Jeszcze jedna uwaga odnośnie wielkości znamionowych wózków naładownych, unoszących, podnośnikowych i ciągnikowych – podane na konkretnym modelu parametry są wielkościami zatwierdzonymi przez producenta i nie należy z nimi eksperymentować, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia transportu bliskiego oraz spowodowaniem obrażeń u operatora.

2 komentarze:

  1. Teraz już rozumiem te najważniejsze różnice między pojęciami.

    OdpowiedzUsuń
  2. Gdzie można się zapisać na szkolenie na wózki widłowe?

    OdpowiedzUsuń